Το Κατάστημα δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των αγοραστών του, καθώς και των συναλλαγών τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του ιστότοπου του Καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Όνομα χρήστη και κωδικός

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης, εισάγει ένα προσωπικό όνομα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό εισόδου, με τα οποία θα γίνεται η είσοδος του στοn ιστότοπο και όλες οι μελλοντικές συναλλαγές και παραγγελίες του με αυτό.

Στην συνέχεια δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλλει τον προσωπικό μυστικό κωδικό εισόδου όσες φορές το επιθυμεί και είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση σε αυτόν και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την διατήρηση της μυστικότητας του και της διαφύλαξής του από τυχόν τρίτους.

Στην περίπτωση απώλειας ή διαρροής των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να προβείτε σε άμεση επικοινωνία με το Κατάστημα, αλλιώς αυτό δεν θα ευθύνεται για την χρήση του από τυχόν τρίτους. Επίσης σας συνιστούμε να αλλάζετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό πρόσβασης εισόδου ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών με τον ιστότοπο του Καταστήματος θεωρείται αυτονόητη και ισχύουν όλες οι βασικές αρχές που διέπουν τις Συναλλαγές του Εμπορίου.