Διαθεσιμότητα Προϊόντων - Χρόνος Παράδοσης:

Όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στον ιστότοπο του Καταστήματος είναι άμεσα διαθέσιμα και αποστέλλονται αυθημερόν (εκτός από τα προϊόντα που έχουν την ένδειξη "διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας" όπου συνήθως αποστέλλονται μετά από δύο εργάσιμες ημέρες).

Η παραλαβή μίας παραγγελίας στην διεύθυνση του παραλήπτη, γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της παραγγελίας (και αποστολής από το Κατάστημα) και εφόσον η παραγγελία (και η πληρωμή της όπου αυτή απαιτείται) πραγματοποιηθεί έως τις 11:00 π.μ. Δείτε περισσότερα σχετικά με την πληρωμή μίας παραγγελίας...

Εξαιρέσεις στον ανωτέρω χρόνο παράδοσης μπορεί να αποτελέσουν απομακρυσμένες περιοχές ή δυσπρόσιτες περιοχές νησιωτικοί προορισμοί κτλ... Όπου σ' αυτές τις περιπτώσεις θα ενημερώνεστε εγκαίρως πριν την αποστολή μίας παραγγελίας για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.

Καταστάσεις μίας Παραγγελίας:

1) "ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Όταν μία παραγγελία σας βρίσκεται στο "ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ", αυτή θα ελεγχθεί ως προς την ορθότητα της και την διαθεσιμότητα των προϊόντων της.

2α) "ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ"

Μετά το "ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ" θα ειδοποιηθείτε με νέο email στο οποίο η κατάσταση της παραγγελίας σας θα εμφανίζεται "ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ", που σημαίνει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή και θας σας πληροφορεί για την πιθανή ημερομηνία παράδοσης και θα σας ζητείτε (εάν είναι απαραίτητο) να προβείτε σε οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται (όπως π.χ. να προβείτε στην πληρωμή μέσω τράπεζας και να ενημερώσετε το Κατάστημα με τα στοιχεία πληρωμής), ώστε να ξεκινήσει η αποστολή της παραγγελίας σας.

2β) "ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ"

Σε περίπτωση που μία παραγγελία έχει ακυρωθεί στο "ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ", θα ειδοποιηθείτε με νέο email στο οποίο η κατάσταση της παραγγελίας σας θα εμφανίζεται "ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ", μαζί με τους λόγους ακύρωσης αυτής. Πιθανή αιτία που μπορεί να ακυρωθεί μία παραγγελία, είναι σε περιπτώσεις που κατά τον χρόνο της παραγγελίας συμβεί να εξαντληθεί το απόθεμα ενός προϊόντος στο Κατάστημά μας.

3) "ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"

Εφόσον μία παραγγελία "ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ", θα ειδοποιηθείτε με νέο email στο οποίο η κατάστασταση της παραγγελίας σας θα εμφανίζεται "ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ" με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι ήδη έχει φύγει η παραγγελία σας από το Κατάστημα και είναι προς παράδοση στην διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς επίσης στο στάδιο αυτό θα ενημερώνεστε για την ημέρα παράδοσης.

4) "ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ"

Όταν η παραγγελία σας παραδοθεί στην διεύθυνση του παραλήπτη θα ενημερώνεστε με νέο email στο οποίο η κατάσταση της παραγγελίας θα εμφανίζεται "ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ", καθώς επίσης θα ενημερώνεστε για όποια επιπλέον πληροφορία σχετικά με την παράδοση.

Πιθανή Καθυστέρηση μιας Παραγγελίας

Η αποστολή της παραγγελίας σας μπορεί πιθανώς να καθυστερήσει για τους παρακάτω λόγους:

- Σε περιπτώσεις που κατά τον χρόνο της παραγγελίας συμβαίνει να εξαντληθεί το απόθεμα ενός προϊόντος στο Κατάστημά μας. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ενημερώσουμε για τον χρόνο καθυστέρησης του προϊόντος και αν θέλετε να αντικαταστήσουμε το προϊόν αυτό με κάποιο εναλλακτικό ή εάν θέλετε μέχρι και να ακυρώσετε την παραγγελία σας.
- Μια παραγγελία ενδέχεται επίσης να καθυστερήσει λόγω παραγόντων που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του Καταστήματός μας, όπως λόγω ανωτέρας βίας ή απεργιών ή ακραίων καιρικών φαινομένων κτλ...