Θεωρούμε επιβεβλημέμη την αντικεραυνική προστασία του φωτοβολταικού συστήματος και όχι μόνο.

Για το λόγο ότι τα υλικά των φωτοβολταικών συστημάτων είναι απο ιδιαίτερα αγώγιμα μέταλα (αλουμίνιο-μόλυβδος-ηλεκτρονικές συσκυές-inverter κ.λ.π.)

προτείνουμε την αντικεραυνική προστασία των συστημάτων της οικία σας αλλα προπάντων της ίδιας της ζωής μας.

Για αυτό το λόγο η εταιρία μας έχει φροντίσει και διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό με πιστοποίηση για όποια αντικεραυνική εγκατάσταση χρειαστή,

 

 

Τη είναι το αλεξικέραυνο.

Ο σκοπός: Το αλεξικεραυνο παρέχει μια ελεγχόμενη δίοδο, μέσα από την οποία θα περάσει ο κεραυνός.

Αλλιώς, χωρίς αλεξικέραυνο, θα έβρισκε την ευκολότερη (με τη μικρότερη αντίσταση) και ενδεχομένως και τη συντομότερη οδό που θα μπορούσε να είναι το σπίτι μας, μια κεραία ή κολώνα, ένα δέντρο ή ακόμη και το σώμα ενός ανθρώπου.

Το αλεξικέραυνο λοιπόν είναι κατά ένα τρόπο ένας αγωγός του ηλεκτρισμού με την μια άκρη ψηλά και την άλλη άκρη συνδεδεμένη στην γη.

Τα πρότυπα που περιγράφουν το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές ενός αντικεραυνικού συστήματος είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 και το πρότυπο ΕV 61024 1.

Το αντικεραυνικό σύστημα αποτελείται από την απαγωγή και την γείωση. Το σύστημα απαγωγής μπορεί να είναι τύπου ακίδας (πχ. το απλό Franklin) ή τύπου ιονισμού. Για κτίρια με μεγάλη επιφάνεια προτιμάται το αλεξικέραυνο τύπου κλωβού Faraday (με πλέγμα αγωγών στην οροφή).

Το αλεξικέραυνο ιονισμού διαχέει ιόντα στο χαμηλότερη στρώμα της ατμόσφαιρας δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο χαμηλότερη ηλεκτρική αντίσταση στην περιοχή αυτή. Έτσι συλλέγει αποτελεσματικότερα τον κεραυνό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, με ακτίνα δράσης από μερικές δεκάδες έως λίγες εκατοντάδες μέτρα. Το πρότυπο για τα αλεξικέραυνα ιονισμού είναι το ΝF C 17 102.

Σημαντικό: Το αλεξικέραυνο ιονισμού ΔΕΝ είναι ραδιενεργό (καρκινογόνο) όπως ήταν παλαιότερα αλεξικέραυνα! Είναι απόλυτα ασφαλές.

Το σύστημα απαγωγής είναι οι αγωγοί καθόδου που διοχετεύουν το ρεύμα στη γείωση. Η διάταξή τους είναι κατακόρυφη κατά μήκος των τοίχων. Το πλήθος των αγωγών καθόδου εξαρτάται από το πλάτος της εγκατάστασης που θέλουμε να προστατέψουμε. Οι αγωγοί καθόδου αποτελούνται από ειδικά επεξεργασμένο σίδηρο με ψευδάργυρο, ή χαλκό με διάμετρο 8-10 χιλιοστά.

Η γείωση αποτελείται από μεταλλικές ταινίες ή ηλεκτρόδια γείωσης. Η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι πολύ χαμηλή (το πολύ 10Ω).

 

Διαθέτουμε φυσικά εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα στην αντικεραυνική προστασία.

Καλύπτουμε όλη την Ελλάδα άμεσα και υπεύθυνα.
Με παροχή εγγύησης λειτουργίας όχι μόνο από τον κατασκευαστή των υλικών, αλλά και με δική μας επέκταση εγγύησης!
Τα υλικά μας έχουν όλες τις πιστοποίσης βάση των πρότυπων που ορίζετε απο το υπουργίο βιομηχανίας και το διεθνές πρότυπο αντικεραυνικής προστασίας, NFC 17/102.

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΚΑΙ  TEST REPORTS (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ.

Επιτηρητές τάσης

Η περισσότερο συνηθισμένη μορφή υπέρτασης έρχεται μέσα από το δίκτυο τις ΔΕΗ και προκαλείται από τη ζεύξη-απόζευξη στοιχείων τήξεως η πυκνωτών της ΔΕΗ.

Για την κάλυψη της εγκατάστασης από τέτοιου είδους υπέρταση, χρησιμοποιούμε το γνωστό επιτηρητή τάσης ο οποίος ελέγχει την τροφοδοσία τάσης της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που έχουμε υπέρταση η υπόταση από το δίκτυο της ΔΕΗ, ο επιτηρητής τάσης αυτομάτως διακόπτει την τροφοδοσία από τη ΔΕΗ μέχρι να επανέλθει η τάση του δικτύου στα επιτρεπτά όρια.

Απαγωγοί υπερτάσεων

Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος υπέρτασης της εγκατάστασης από πτώση κεραυνού σε πυλώνα της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ, έξω από το κτίριο και σε αρκετή απόσταση από αυτό.

Για την κάλυψη της εγκατάστασης από τέτοιου είδους υπέρταση, που σημειώνουμε ότι είναι πλέον πολύ συνηθισμένη, η εταιρία μας καλύπτει την εγκατάσταση με τους απαγωγούς υπερτάσεων.

Οι απαγωγοί υπέρτασης οδηγούν το ρεύμα μέσω της γείωσης στη γη, πριν αυτό διοχετευτεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση.