Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Nόμος για αυτοπαραγωγή - Υπουργική Απόφαση net metering - Εγκύκλιοι και πληροφοριακό υλικό από ΔΕΗ) για το net metering:

 • Μέγιστο όριο είναι τα 20kWp ή το μισό της συμφωνημένης ισχύος για το διασυνδεδεμένο σύστημα με άνω όριο τα 500kW.
 • Μέγιστο όριο τα 5kWp για μονοφασικό μετρητή (ειδάλλως πρέπει να γίνει επαύξηση).
 • Μέγιστο όριο τα 10kWp (μέγιστο όριο 20kWp - μισό συμφωνημένης ισχύος) στο Μή διασυνδεδεμένο σύστημα (νησιά) εκτός από Κρήτη (20kW - 50kW άνω όριο).
 • Σε Πελοπόννησο και Νότια Εύβοια άνω όριο τα 20kWp.
 • Μπορεί να το εγκαταστήσει και ο μισθωτής ενός ακινήτου (ή μετά από δωρεάν παραχώρηση).
 • Η καταμέτρηση και ο συμψηφισμός γίνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και η διαφορά ενέργειας πιστώνεται στον επόμενο συμψηφισμό για 1 χρόνο.
 • Σε πολυκατοικία μπορούν να το εγκαταστήσουν περισσότεροι του ενός.
 • Κάθε φωτοβολταϊκό net metering πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ΕΝΑ και μόνο μετρητή.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε στέγη-δώμα ή κήπο-έδαφος ακόμη και σε όμορο χωράφι.
 • Προς το παρόν μπορούν να τοποθετηθούν μόνο φωτοβολταϊκά.
 • Πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ.
 • Το κόστος στη ΔΕΗ είναι κάτω από 400€ έως 55kWp.
 • Επαύξηση λειτουργούντος συστήματος μετά από νέα αίτηση και προσφορά σύνδεσης.
 • Μπορεί ένα φωτοβολταϊκό με ταρίφα να μετατραπεί σε φωτοβολταϊκό net metering με νέα σύνδεση
  ΔΕΝ επιτρέπεται στον ίδιο μετρητή να αντιστοιχίζονται περισσότερα του ενός φωτοβολταϊκά (πχ φωτοβολταϊκό με ταρίφα και net metering).
 • Δεν υπάρχει περιορισμός κατά άτομο των φωτοβολταϊκών με net metering που μπορεί να έχει
  Σε εργοταξιακές παροχές δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με net metering καθώς δεν θεωρούνται μόνιμες.

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός με Net Metering

Ο αυτοπαραγωγός net metering χρεώνεται την διαφορά Απορροφώμενης (Α) - Εγχεόμενη (Ε) ενέργεια εφόσον είναι θετική (αν είναι αρνητική δεν χρεώνεται - το περίσσευμα το "χαρίζει").

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

 • Tο ΕΤΜΕΑΡ λογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη χρέωση.
 • H Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και η Χρέωσης Χρήσης Δικτύου υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την χρέωση.
 • Η χρέωση για ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη χρέωση.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες για net metering και προσφορές για net metering!